Swěčkaty wobłuk

art.čo.: 78

EUR 7,00
inkluziwnje 19 % USt

  • mnóstwo na składźe 98 Stück


There are no reviews for this product

wopisanje produkta

Swěčkaty wobłuk - Stawizny a powěsće wo rudnohórskim swěčkatym wobłuku

Swěčkaty wobłuk je do hornjoserbšćiny synchronizowany DVDjowy film, kotryž Was z putacej kombinaciju realnych natočenjow a trikowych animacijow do hodowneho kraja Rudnych horinow wjedźe. Zhoniće tójšto zajimaweho wo stawiznach swěčkateho wobłuka a wo podawiznach, kotrež lědma štó znaje.

Figury Schwarzenbergskeho swěčkateho wobłuka - hórnik, kleplowarka a rězbar - su filmowi rjekojo. Jako wutřihanki wojuja w čłowjeskich konfliktach a dóstanu so do njewšednych situacijow. Zetkaja duchi a druhe nadzemske bytosće, kotrež drje su z raja fantazije, ale wobrazniwje před wóčkom přihladarja swoju rólu hraja.

Wjesołe a jimace stawiznički z Rudnych horinow tworja na poetiske wašnje móst do zańdźenych časow. Filigrane sćinowe figury ze swojimi gracilnymi pohibami wabja do raja powěsćow, hdźež móžeš samo čerta přelesćić.

Reviews

* Only reviews that were submitted by buyers who bought the product in this shop receive the addition "Verified Purchase". wjace