Potajnstwo stareho młyna / Tři pjeršćenje

8.99997

EUR 9,00

inkluziwnje 19 % USt přidatnje kóšty za pósłanje

Potajnstwo stareho młyna / Tři pjeršćenje

Potajnstwo stareho młyna / Tři pjeršćenje

Potajnstwo stareho młyna

Młodaj rjemjeslnikaj Jan a Juro staj po puću do zapada. Wulkeho njewjedra dla přenocujetaj w starym rozpadanym młynje blisko Čorneho Chołmca. W nocy so jima zda, zo šeri. Při wšěm pak wostanjetaj w młynje a jón wuporjedźitaj. Při tym wjele dźiwneho a potajneho dožiwitaj. A stajnje chodźi tam muž we wulkim čornym kłobuku. Hač je so Krabat nawróćił? Abo je to čorny młynk?

Tři pjeršćenje

Kóžde lěto zaso spóžera tołsta mróčel tři jabłučka kralowskeje jabłučiny a z nimi pod ćernjowy kerk twochnje. Zmužity Benjamin, najmłodši syn krala, chce potajnstwo zhubjenych jabłukow wuslědźić a zalěze do hłubokeje jamy pod kerkom. Tam pak njenamaka jabłuka, ale zetka tři zakusłane rjanolinki...

0 Bewertung(en)

Bewertung schreiben

Ducy po serbskej Łužicy (Delnja Łužica)

Ducy po serbskej Łužicy (Delnja Łužica)

EUR 0,00

inkluziwnje 7 % UStpřidatnje kóšty za pósłanje

Sedmy rapak - Sedymy wron

Sedmy rapak - Sedymy wron

EUR 10,00

inkluziwnje 19 % UStpřidatnje kóšty za pósłanje

Feliks a Florian

Feliks a Florian

EUR 0,00

inkluziwnje 7 % UStpřidatnje kóšty za pósłanje

Krabat a potajnstwo serbskeho krala

Krabat a potajnstwo serbskeho krala

EUR 10,80

inkluziwnje 19 % UStpřidatnje kóšty za pósłanje

Jasna a Krasna - Lutki (Zwerge)

Jasna a Krasna - Lutki (Zwerge)

EUR 11,00

inkluziwnje 19 % UStpřidatnje kóšty za pósłanje