rozesłanje

Pawšalnje płaći pósłanje 5,95 €.

Za pokazanje kóštow za sćelenje wuzwolće kraj, dokal so dyrbi pósłać.

pósłanje

pakćik abo list z póštu

rozdźělnje kompletna płaćizna
do EUR 5.000,00 EUR 5,95
přez EUR 5.000,00 - žane pósłanje -

wróćo