rozesłanje

Znutřka Němskeje bjezpłatne. Je pak minimalna skazanska hódnota wot 10,- € trěbna.

Za pokazanje kóštow za sćelenje wuzwolće kraj, dokal so dyrbi pósłać.

pósłanje

pakćik abo list z póštu

rozdźělnje kompletna płaćizna
do EUR 1.000,00 EUR 0,00
přez EUR 1.000,00 - žane pósłanje -

sam(a) wotewzać w Budyšinje

Kedźbu! Za to trjebamy waše telefoniske čisło!

rozdźělnje kompletna płaćizna
do EUR 1.000,00 EUR 0,00
přez EUR 1.000,00 - žane pósłanje -

sam(a) wotewzać w Chóśebuzu

rozdźělnje kompletna płaćizna
do EUR 1.000,00 EUR 0,00
přez EUR 1.000,00 - žane pósłanje -

wróćo