regionalne rjemjeslnistwo

Tu namakaće produkty regionalneho rjemjeslnistwa, wosebje serbske jutrowne jejka, serbske klanki, kaž tež wudźěłki z drjewa abo keramiki.

Kóstka z modlitwami

Kóstka z modlitwami

EUR 11,90

inkluziwnje 19 % USt přidatnje kóšty za pósłanje

set za wóskowanje jutrownych jejkow

set za wóskowanje jutrownych jejkow

EUR 12,90

inkluziwnje 19 % USt přidatnje kóšty za pósłanje

Wudute kokošace jejko z transparentnym banćikom

Wudute kokošace jejko z transparentnym banćikom

EUR 1,00

inkluziwnje 19 % USt přidatnje kóšty za pósłanje