Serbske ludowe spěwy za dujerjow  - Pdf

Serbske ludowe spěwy za dujerjow - Pdf

Serbske ludowe a popularne spěwy

Wobdźěłanja za dujerjow

Zakładne wobsadźenje / Grundbesetzung:
1. und 2. Trompete (B) Tenorhorn (B), Bariton, Tuba Schlagzeug (Große Trommel, Becken, Kleine Trommel)

Přidatne wobsadźenje / Zusatzbesetzung: 3. Trompete (B) Posaune, 1. und 2. Klarinette

Serbske ludowe a popularne spěwy za dujerjow - wšitke 14 spěwow

Serbske ludowe a popularne spěwy za dujerjow - wšitke 14 spěwow

EUR 12,95

inkluziwnje 7 % USt přidatnje kóšty za pósłanje

“Damdalija / Do Popojc”

“Damdalija / Do Popojc”

EUR 2,95

inkluziwnje 7 % USt přidatnje kóšty za pósłanje

“Ze Smogorjowa wen”

“Ze Smogorjowa wen”

EUR 2,95

inkluziwnje 7 % USt přidatnje kóšty za pósłanje

“Camprowanje” – „Zampern“

“Camprowanje” – „Zampern“

EUR 2,95

inkluziwnje 7 % USt přidatnje kóšty za pósłanje

“Zapust, ty sy rědny”

“Zapust, ty sy rědny”

EUR 2,95

inkluziwnje 7 % USt přidatnje kóšty za pósłanje

“Sněženkowa polka”

“Sněženkowa polka”

EUR 2,95

inkluziwnje 7 % USt přidatnje kóšty za pósłanje

“Dźens je swjedźeń”

“Dźens je swjedźeń”

EUR 2,95

inkluziwnje 7 % USt přidatnje kóšty za pósłanje

“Wjesele dźensa”

“Wjesele dźensa”

EUR 2,95

inkluziwnje 7 % USt přidatnje kóšty za pósłanje

“Ženje tak rjenje njejʼ było”

“Ženje tak rjenje njejʼ było”

EUR 2,95

inkluziwnje 7 % USt přidatnje kóšty za pósłanje

“Hanka, budź wjesoła”

“Hanka, budź wjesoła”

EUR 2,95

inkluziwnje 7 % USt přidatnje kóšty za pósłanje

“Prěnja lubosć”

“Prěnja lubosć”

EUR 2,95

inkluziwnje 7 % USt přidatnje kóšty za pósłanje

Kwětki, struski / Nad mórjom

Kwětki, struski / Nad mórjom

EUR 2,95

inkluziwnje 7 % USt přidatnje kóšty za pósłanje

“Pod Kulowom”

“Pod Kulowom”

EUR 2,95

inkluziwnje 7 % USt přidatnje kóšty za pósłanje

“Hdźež so módrja, zelenja”

“Hdźež so módrja, zelenja”

EUR 2,95

inkluziwnje 7 % USt přidatnje kóšty za pósłanje

“Z dychom swjatoh Jana”

“Z dychom swjatoh Jana”

EUR 2,95

inkluziwnje 7 % USt přidatnje kóšty za pósłanje