žarowanske karty

Smjerć słuša k žiwjenju a žiwjenje a mrěće stej njedźělomnje mjez sobu zwjazanej. Hdyž lubowany čłowjek wot nas dźe, je jara ćežko, prawe słowa namakać. Začuwaš ból a zrudobu. Žarowanje ma wulki wliw na naše začuća, na naše mysle a na naše zadźerženje.
Ze žarowanskej kartu móžeš žarowanskej swójbje swoje sprawne sobužarowanje wuprajić a wjele mocow a dowěry w tutym ćežkim času wupřeć. ” br > Wšitke karty so z prawym kuwertom dodawaja.

Žarowanska karta

Žarowanska karta

EUR 1,50

inkluziwnje 19 % USt přidatnje kóšty za pósłanje

mnóstwo na składźe 500

Žarowanska karta - ze citatom Handrija Zejlerja

Žarowanska karta - ze citatom Handrija Zejlerja

EUR 1,50

inkluziwnje 19 % USt přidatnje kóšty za pósłanje

Žarowanska karta - W ćichim spominanju .... Zbóžni su

Žarowanska karta - W ćichim spominanju .... Zbóžni su

EUR 2,50

inkluziwnje 19 % USt přidatnje kóšty za pósłanje

mnóstwo na składźe 3

Žarowanska karta  -  W ćichim spominanju

Žarowanska karta - W ćichim spominanju

EUR 2,50

inkluziwnje 19 % USt přidatnje kóšty za pósłanje

mnóstwo na składźe 3