barby za debjenje našich jutrownych jejkow

art.čo.: 20410436-S

EUR 3,90
inkluziwnje 19 % USt



There are no reviews for this product

wopisanje produkta

Mócnje pisane jejkowe barby wot Heitmannec firmy
Barba: žołta, oranžowa, čerwjena, slowka, zelena, módra br > br > Mnóstwo: 25ml (5 barbow a 5ml) br > br > br > Barby wuzběhuja muster jutrownych jejkow, móža pak tež mustrowu skutkownosć zesylnić abo relatiwizować. Kak barby emocionalnje zaznawamy a kotry woznam jim přiličimy, je wusko z našim kulturnym nazhonjenjom zwjazane.
Přikłady za tradicionalne barbne wułožowanja su: < br > čerwjene - móc, energija, woheń, lubosć, móc, ćělne wědomje,
žołte - słónco, ćopłota, derjeměće, swětło, běłosć, radosć.< br> oranžowe- dopóznaće a wěda, optimizm, zmužitosć, sebjewědomje
zelene - přiroda, płódnosć, rozrost, strowota, nadźija br > módre - měr, harmonija, přećelnosć, měr,
brune - zwjazanosć z přirodu, nazhonjenje, zemska samostatnosć

Reviews

* Only reviews that were submitted by buyers who bought the product in this shop receive the addition "Verified Purchase". wjace