Wobrazy krajiny. Podobe pokrajine. Bilder einer Landschaft. Wobraze krajiny.

art.čo.: 1084

EUR 15,00
inkluziwnje 7 % USt

  • mnóstwo na składźe 20 Stück


There are no reviews for this product

wopisanje produkta

Přechod. Prehod. Übergang. Pśechod 03, wudawćeljo: Koroška galerija likovnih umetnosti, Muzej moderneho wuměłstwa Korutanskeje, Załožba za serbski lud

„Krajiny stanu so z nošakom energije a jich zwobraznjenja, krajinowe wobrazy, z nošerjom idejowʺ, tak korutansko- słowjenski wuměłc Karl Vouk w swojim předsłowje k zhromadnemu kulturnemu projektej Załožby za serbski lud z korutanskimi, słowjenskimi a serbskimi muzejemi a literarnymi domami a wot nich nominowanymi wuměłcami. Kniha k 3-regionowemu projektej wobsahuje nimo krajinowych wobrazow wuměłstwowe recensije, eseje a literarne přinoški w němskej, słowjenskej kaž tež hornjo- a delnjoserbskej rěči.

rěč: němsce, hornjoserbsce, delnjoserbsce 1. nakł. 2019, 160 s., mnoho barb. fot.

Reviews

* Only reviews that were submitted by buyers who bought the product in this shop receive the addition "Verified Purchase". wjace