Zwerjata - Přewodnik po přirodźe

14.900025

EUR 14,90

inkl. 5 % USt zzgl. Versandkosten

Zwerjata - Přewodnik po přirodźe

Zwerjata - Přewodnik po přirodźe

Je to zajac abo dźiwi nukl? Kak strašny je šeršeń? Hdy móžeš sołobika spěwać słyšeć? Na tajke a podobne prašenja wě runje wušły, druhi dźěl přewodnika po přirodźe z titulom „Zwěrjata“ wotmołwu. Najwažniše informacije wo tym, kak zwěrjata wupadaja, hdźe su žiwe, hdy su aktiwne a mnoho dalšich zajimawostkow nadeńdu młodźi slědźerjo runje tak kaž zajimowani dorosćeni w nimale 200 zwěrjacych portretach. Tute su po cycakach, wlečakach a dwojožiwcach, ptačkach, insektach, pawkach a rybach rjadowane. Namjety k paslenju, na přikład insektoweho hotela abo kukawy, wumolowanki, nawod k eksperimentam a kwis je wudospołnjeja. Mnoho barbnych fotografijow budźe małym slědźerjam na jich wuprawach zwěrjata prawje postajeć pomhać. Z tym předleži prěnja serbskorěčna přiručka za swójbnu potrjebu, kotraž sposrědkuje zajimcam zdobom serbske pomjenowanja zwěrjatow.

0 Bewertung(en)

Bewertung schreiben