Israelowa zrudoba a tróšt

art.čo.: 204106716-S

EUR 17,00
inkluziwnje 19 % UStThere are no reviews for this product

wopisanje produkta

Duchowny oratorij "Israelowa zrudoba a tróšt" Korle Awgusta Kocora (1861), zaklinča pod nawodom Kocora prěni raz jutrownu wutoru 1862 w Drježdźanskej cyrkwi Našeje knjenje. Spóznać je Kocorowy wotmysł, komponować oratorij po wašnju protestantiskeje cyrkwinskeje hudźby swojeho časa. Kocor sam bě ewangelski cyrkwinski hudźbnik a je rady wužił składnosć, zo by so jako komponist před němskej zjawnosću wopokazał.
Do časa přihotow prapremjery dyri njewočakowano politiski přewrót 1989 a z tym k přerjadowanje hudźbneho žiwjenja. Tohodla dóńdźe k prapremjerje hakle 5.junija 1994 w cyrkwi swj. Pětra w Budyšinje.

Projekt Zwjazka serbskich spěwarskich towarstwow z.t. w kooperaciji ze Serbskim ludowym ansamblom ptzwr
CD-produkcija spěchuje so přez Załožbu za serbski lud

Reviews

* Only reviews that were submitted by buyers who bought the product in this shop receive the addition "Verified Purchase". wjace