Witaj – ein Geschenk für Ihr Kind

art.čo.: 1308

EUR 0,00There are no reviews for this product

wopisanje produkta

Za staršich, kotřiž chcedźa swoje dźěćo w dźěćacym dnjowym přebywanišću serbsce kubłać dać. Principije imersiwneho kubłanja po koncepciji WITAJ so předstaja a dóstanjeće namjety, kak móžeće Waše dźěćo při wuknjenju serbšćiny podpěrać.