Witaj – ein Geschenk für Ihr Kind

0

EUR 0,00

přidatnje kóšty za pósłanje

Witaj – ein Geschenk für Ihr Kind

Witaj – ein Geschenk für Ihr Kind

Za staršich, kotřiž chcedźa swoje dźěćo w dźěćacym dnjowym přebywanišću serbsce kubłać dać. Principije imersiwneho kubłanja po koncepciji WITAJ so předstaja a dóstanjeće namjety, kak móžeće Waše dźěćo při wuknjenju serbšćiny podpěrać.

0 Bewertung(en)

Bewertung schreiben