Hotowanje narodneje drasty – swjedźenska rejwanska drasta katolskich Serbow

art.čo.: 1302

EUR 0,00There are no reviews for this product

wopisanje produkta

Přiručka k hotowanju serbskeje drasty

Serbsku drastu so woblěkać abo ju někomu woblec, chce nawuknjene być. Z předležacej přiručku podawamy nawod k hotowanju swjedźenskeje rejwanskeje drasty, kotraž so w katolskich wosadach Hornjeje Łužicy nosy. Wona ma přimjeno „wuslěkana drasta“, dokelž nosy so husto bjez čorneho pjezla. K tomu njech je wuzběhnjene, zo předstaja so tu hotowanje njewudateje holcy. Krok po kroku wopisuje so w teksće a wobrazu, w kotrym slědźe so drastowe dźěle woblěkaja, hdźe ma so kotra jehlička tyknyć a na čo měło so při tym wosebje dźiwać.

Reviews

* Only reviews that were submitted by buyers who bought the product in this shop receive the addition "Verified Purchase". wjace