Feliks a Florian

Feliks a Florian
Preis EUR 0,00
inkluziwnje 7 % USt
kóšty sćelenja přidatnje kóšty za pósłanje
čas sćelenja
Bewertung(en)

0 Bewertung(en)

Bewertung schreiben
wopisanje produkta

Serbski comic
awtor: Šćěpan Hanuš

„Strašne hody“, „Sportowa kanona“, „Najprjedy myslić, potom jednać“: Tute a 28 dalšich stawizničkow móža mali, ale tež dorosćeni lubowarjo comicow w nowym dźělu comicoweho zešiwka „Feliks a Florian“ čitać. Wjesnej hólcaj dožiwitaj tójšto dyrdomdejow. Wězo njesmě tež te abo tamne worakawstwo kaž tež zadźiwany pohlad do swěta dorosćenych falować.