Pismikowa keklija

art.čo.: 20410383-S

EUR 19,90
inkluziwnje 19 % UStThere are no reviews for this product

wopisanje produkta

Pismikowa keklija je hra, z kotrejž móžetaj dwajo, třo a abo štyrjo hrajerjo na zabawne wašnje swój słowoskład w serbskej rěči přepruwować a rozšěrjeć. Z pomocu pismikowych klockow tworja hrajerjo słowa a je w formje křižowki na hrajnu desku kładu. Hra wobsteji ze 107 hrajnych klockow, na kotrychž je stajnje jedyn pismik naćišćany. Kóždy pismik serbskeho alfabeta je w hrě jónu abo husćišo zastupjeny. Hódnotu pismika wupokazuje ličba na hrajnym klocku deleka naprawo. Čim wyša je hódnota, ćim rědšo so pismik w serbskej rěči wužiwa. Nimo toho su tři jokerowe klocki w hrě. Wone hodźa so za kóždyžkuli pismik zasadźeć a pozdźišo z wotpowědnym pismikowym klockom wuměnjeć. Za kóžde słowo, kotrež hrajer kładźe, dóstanje dypki. Přidatnje su na hrajnej desce wosebite pola, kiž hódnotu pismika abo cyłeho słowa powyša. Hra dóstanje přez to cyle swójsku dynamiku a wězo pomha tróšku zboža hru dobyć.

wudawaćel: Domowina ─ Rěčny centrum WITAJ, zestajał Robert Maćij, wuhotował Stefan Michalk

wot 10 lět

Reviews

* Only reviews that were submitted by buyers who bought the product in this shop receive the addition "Verified Purchase". wjace