Die Geschichte der Sorben - vom 7. Jahrhundert bis zur Gegenwart

art.čo.: 94

EUR 35,00
inkluziwnje 19 % USt

  • mnóstwo na składźe 99 Stück


There are no reviews for this product

wopisanje produkta

Prěni raz předstajeja so z tutej filmowej seriju stawizny Serbow wot spočotkow hač do přitomnosće, wot něhdźe 600 po Chr. hač do lěta 2000, ze scenami, dokumantami a rowjenkami. Při wšěch dramatiskich podawkach móžachu sej jeničce Serbja Horneje a Delneje Łužicy z mnohich połobskosłowjanskich kmjenow, sydlacy mjez Wódru a Łobjom, swoju prastaru słowjansku rěč a kulturu hač do přitomnosće wobchować. Słušamy tuž jako najmjeńši słowjanski lud do prěnich sydlerjow tutoho regiona, wo čimž swědča w Sakskej a Braniborskej dźensa hišće mnohe stare městnostne, wjesne a swójbne mjena. Přez naše stawizny ćehnje so kaž tragiska nitka stajnje přiběraca asimilacija - a to wosebje přez kolonizaciju, systematisku germanizaciju přez stat, cyrkej a šulu wójny w běhu lětstotkow hač do 1945 a dalše přičiny hač do přitomnosće. Na druhej stronje móžeš postup swojeho móličkeho autochnoneho ludu Europy w pismowstwje, kubłanju, wědomnosći, wuměłstwje a na polu kultury - scyła wosebje po reformaciji - hač do dźensnišeho z tutej DVD a jónkrótne wašnje znowa dožiwić - a zrozumić po tym tež lěpje wažny dźěl němsko-słowjanskich stawiznow.

Hłubša wěda wo stawiznach swojeho ludu da njech nam narosć hłubši korjeń narodneho wědomja, kotrež trjebamy za dalše narodne byće w zajimawym, ale njelochkim přibchodźe globalizacije.

Reviews

* Only reviews that were submitted by buyers who bought the product in this shop receive the addition "Verified Purchase". wjace