(čo. 10) 1 meterski banćik, wušiwany

art.čo.: 927

EUR 0,25
inkluziwnje 19 % UStThere are no reviews for this product

wopisanje produkta

3,7 cm šěroki, jednostronsce wušiwany