Po łužiskich pućach

art.čo.: 204106749-S

EUR 15,00
inkluziwnje 19 % UStThere are no reviews for this product

wopisanje produkta

Kralowy huslerski spěwnik je zběrka ludowych melodijow z kónca 18. lětstotka a z tym najstarši notowy zapisk serbskeje ludoweje hudźby. Předležaca CD z wubranymi melodijemi słuži dalšemu wotkrywanju a popularizowanju tohole jónkrótneho žórła. Pólski hudźbnik, komponist a hudźbny etnologa Maciej Rychły je zestajił 13 titlow spěwnika. Wobdźěłał a nahrawał je tute ze skupinu Released Sounds Trio, ke kotrejž słušataj nimo njeho tež jeho syn Mateusz Rychły a Elisabeth Seitz. Z wužiwanjom wosebitych instrumentow kaž tradicionelnych pastyrskich pišćałkow, psalteriuma, gitary Stauffera, mandole, akordoweje citery a měchawki (małych serbskich dudow) nastawa swojorazna interpretacija starodawneje serbskeje ludoweje hudźby.

Released Sounds Trio: Maciej Rychły, Mateusz Rychły, Elisabeth Seitz hósć: Tomasz Nawka

wudawaćel: Załožba za serbski lud

Reviews

* Only reviews that were submitted by buyers who bought the product in this shop receive the addition "Verified Purchase". wjace