Erich Rinka - Fotograf

12.900027

EUR 12,90

inkl. 7 % USt zzgl. Versandkosten

Erich Rinka - Fotograf

Erich Rinka - Fotograf

Fotografiske twórjenje Ericha Rinki (1902–1983) jo wóstało w nimskem fotografiskem stawiznopisu do dalokeje měry njeznate, lěcrownož słuša wuměłc k nejwuznamnjejšym zastupjarjam nimskeje źěłaśerskeje fotografije. Pśedlažeca publikacija »Erich Rinka – Fotograf« jogo žywjeńske źěło gódnośi a jo zajmowanej zjawnosći pśistupni. K tomu słušaju Rinkowe rane źěła, źěłaśerska fotografija, jogo pśebywanja we wukraju a woglědy w domacnych Błotach ako teke dokumentěrowanje natwari milinarnje w Carnej Plumpje. Pśi tom jo roźony Lubnjowaŕ, kenž jo se pśecej k swójomu serbskemu póchadoju wuznał, luźi swójeje wokoliny na awtentisku wašnju z kameru zapópadnuł.
Zawóstajeństwo Ericha Rinki chowa se w Serbskem kulturnem archiwje w Budyšynje.

0 Bewertung(en)

Bewertung schreiben