rozesłanje

Pawšalnje 5,95 €

Za pokazanje kóštow za sćelenje wuzwolće kraj, dokal so dyrbi pósłać.

pósłanje

pakćik abo list z póštu

štaflowanje kompletna płaśizna
do EUR 1.000,00 EUR 5,95
pśez EUR 1.000,00 - žedno rozesłanje -

sam(a) wotewzać w Budyšynje

Kedźbu! Za to trjebamy waše telefoniske čisło!

štaflowanje kompletna płaśizna
do EUR 1.000,00 EUR 0,00
pśez EUR 1.000,00 - žedno rozesłanje -

sam(a) wotewzać w Chóśebuzu

štaflowanje kompletna płaśizna
do EUR 1.000,00 EUR 0,00
pśez EUR 1.000,00 - žedno rozesłanje -

slědk