sukno za šorce

Specielnje zgótowjone sukno. Źo pśi tom wó žyźany damast, kenž se pśi zgótowjenju šorcow serbskeje ewangelskeje drastwy ze jsow wokoło Wórjejc wužywa. Na rozdźěl wót sukna doněntejšnych šorcow ma nowe sukno šćitne, wódy a bruda njepśepušćate wobłoženje a góźi se k tomu wupałkaś. Dogromady źewjeś kombinacijow z tśich mustrow a tśich barwow mógu se zajmce kupiś.