Anka, Jonas a 7 bajankow

art.co.: 273-L

EUR 5,90
inkluziwnje 7 % UStThere are no reviews for this product

wopisanje produkta

»Juchu!«, juska mała Anka. »Juchu!«, juska Jonas. Ale dla cogo juskatej? To móžom wam groniś: Dokulaž buźotej ceły tyźeń pla śoty Lejny w Błotach. A Błota ga su bajkojte. Toś: sedym dnjow a sedym serbskich powěsćow. Ow, co buźotej to wšykno wiźeś a dožywiś!

Reviews

* Only reviews that were submitted by buyers who bought the product in this shop receive the addition "Verified Purchase". wěcej