Bjarnat Krawc - Klawěrna hudźba - Erika Le Roux - 4 CD

art.co.: 204106694-S

EUR 24,90
inkluziwnje 19 % USt

  • kopica na skłaźe 9 Stück


There are no reviews for this product

wopisanje produkta

Bjarnat Krawc (1861-1948) płaśi powšyknje ako nejwuznamnjejšy naslědnik Korle Awgusta Kocora (1822-1904), załožarja serbskeje bergarskeje narodneje wuměłskeje muziki w 19. stolěśu. Wón njejo jano njepósrědnje na jogo twórjenje nawězował, ale jo wužywał teke pódobne muzikowe fromy, družyny a wobsejźenja ako za swój cas Kocor. 

Twórby Bjarnata Krawca na tom cejdejowem wudaśu su reprezentatiwny wuběrk jogo komorneje muziki.

Reviews

* Only reviews that were submitted by buyers who bought the product in this shop receive the addition "Verified Purchase". wěcej