CD Wukšadnjona krona

art.co.: 16-L

EUR 7,00
inkluziwnje 19 % UStThere are no reviews for this product

wopisanje produkta

Wabjeca bajka wó lubosći, pśijaśelstwje a skobodnosći, zapleśona do wobmanjecych melodijow a zapalecych rytmusow, kótarež zgusluju hejnak plastiske wobtorne pódoby.

muzika: Liana Bertók

libreto: Jěwa-Marja Čornakec

Serbiski ludowy ansambl t.zw.r.

Reviews

* Only reviews that were submitted by buyers who bought the product in this shop receive the addition "Verified Purchase". wěcej