Feliks a Florian

art.co.: 1280

EUR 0,00
inkluziwnje 7 % USt



There are no reviews for this product

wopisanje produkta

Serbski comic
awtor: Šćěpan Hanuš

„Strašne hody“, „Sportowa kanona“, „Najprjedy myslić, potom jednać“: Tute a 28 dalšich stawizničkow móža mali, ale tež dorosćeni lubowarjo comicow w nowym dźělu comicoweho zešiwka „Feliks a Florian“ čitać. Wjesnej hólcaj dožiwitaj tójšto dyrdomdejow. Wězo njesmě tež te abo tamne worakawstwo kaž tež zadźiwany pohlad do swěta dorosćenych falować.

Reviews

* Only reviews that were submitted by buyers who bought the product in this shop receive the addition "Verified Purchase". wěcej