Sedmy rapak - Sedymy wron

art.co.: 99

EUR 10,00
inkluziwnje 19 % UStThere are no reviews for this product

wopisanje produkta

- Jadnorazne sfilmowe powěsći wó Krabaśe -

- Siluetowy film wó guslowarskem wuknjeńcu Krabaśe -

Swětowy rekord: "Sedymy wron" jo nejdlejšy siluetowy film, kenž jo se gdy nawjerśeł!