Sonić – to tla z hrěchom njej’

Art.Nr.: 2400-L

EUR 24,90
inkl. 7 % UStZu diesem Artikel existieren noch keine Bewertungen

Produktbeschreibung

Što maja spěw „Maći luba“, dźěćacy musical „Jandźel?“ a oratorij „Wětrnik a časy“ zhromadneho? Za wšěmi tutymi melodijemi chowa so Měrćin Weclich, wšudźe znaty serbski spěwar a komponist. W swojej awtobiografiji přeprosy wón čitarjow na pućowanje po swojim hudźbnym žiwjenju a prezentuje dopomnjenki a lóštne anekdoty ze swojeho wjace hač 50 lět trajaceho hudźbneho skutkowanja. Nimo wuběrnych fotow znateho serbskeho fotografa Maćija Bulanka wobsahuje kniha jako wosebitu chłóšćenku pokazki na krótke awdija a wideja k wuzwolenym předstajenjam, kotrež móže sebi čitar/ka z pomocu QR-coda na swojim šmóratku naposkać abo wobhladać.

Sprache: obersorbisch, 120 Seiten, zahlreiche ganzseitige Fotos, Audio und Videos durch QR-Codes auf dem eigenen Smartphone, fester Einband