Drastowy płat, art.-čo. 99027-9, muster 3c

art.čo.: 20410255-S

EUR 41,65
inkluziwnje 19 % UStThere are no reviews for this product

wopisanje produkta

Barba: zeleno 46V, Royal Vigo 156, běło br > Šěrokosć: 160 cm < br > Mustrowa šěrokosć: 10,5 cm < br >
Maćizny wobličeja so w běžnym metru, to rěka - jedne mnóstwo wotpowěduje 1 běžny meter
Při přitřihanju maćiznow móže k lochkim wotchilenjam skazaneho mnóstwa dóńć, dokelž dyrbi so na mustrowanje dźiwać. < br > Prosymy při zajimje wo telefonat pod tel.-čisł. 03591550113.< br > < br > Pola tuteje noweje maćizny jedna so wo reprodukciju historiskich motiwow, kotrež buchu w zhromadnym dźěle ze Załožbu za serbski lud a z DOMOWINA-zwjazkom wot SEIDEN-manufaktury Eschke zwoprawdźene. < br > Wšitke warianty su z bałmjaneho rjećaza a w třělwje z wiskozowych filamentow zhotowjene. Blakoškitne wuhotowanje zadźěwa womazanju a zadobywanju zanjerodźenjow do włoknin. Tak njeje prawidłowne płokanje šatow trěbne, ale je wažnje, po nošenju płat prosće dosć přewětrić dać a sucho składować.
Nawod hladanja přileži kóždej skazance.