tyzka za jutrowne jejko

art.čo.: 203672-S

EUR 0,80
inkluziwnje 19 % UStThere are no reviews for this product

wopisanje produkta

tyzka je 6 x 6 x 6 cm wulka
ze siluetu města Budyšin. Na zadnym boku: Wutrobny postrow z Łužicy. Ein herzlicher Gruß aus der Lausitz.
za darik abo transport jedneho jejka

Reviews

* Only reviews that were submitted by buyers who bought the product in this shop receive the addition "Verified Purchase". wjace