(čo. 6) 1 meterski banćik, wušiwany

art.čo.: 922

EUR 0,25
inkluziwnje 19 % UStThere are no reviews for this product

wopisanje produkta

3,6 cm šěroki, jednostronsce wušiwany