(čo. 5) 1 meterski banćik, wušiwany

art.čo.: 921

EUR 0,40
inkluziwnje 19 % UStThere are no reviews for this product

wopisanje produkta

4,7 cm šěroki, jednostronsce wušiwany