Kurt Heine - Bildchronist

art.čo.: 236-L

EUR 19,90
inkluziwnje 7 % UStThere are no reviews for this product

wopisanje produkta

Zo bě fotograf Kurt Hajna (1906–1986) chronist 20. lětstotka, pokazuja jeho wuběrne fotografije, kiž je wudawaćel Jürgen Maćij do wobrazoweho zwjazka »Kurt Heine – Bildchronist« zjimał. Hižo jako šuler a pozdźišo jako wučer w Komorowje pola Klukša započa so Hajna za fotografiju zajimować. Po tym zo bu na spočatku Druheje swětoweje wójny do wójska zwołany, bu wón jako wójnski rozprawjer 1943 w kotole Stalingrada zajaty. Skónčnje skutkowaše wot lěta 1949 jako swobodny nowinarski fotograf w Budyšinje, hdźež dźěłaše hłownje za lokalne medije, ale tež za Domowinu, dźiwadło abo muzej. Reprezentatiwne wobrazy 1930-tych do 1970-tych lět pokazuja wokomiki načasnych stawiznow a rysuja towaršnostne změny we Łužicy.
W tekstach knihi zaběraja so awtorojo Annett Brězanec, Alfred Krawc, Robert Lorenz a Jürgen Maćij ze žiwjenjom a skutkowanjom Kurta Hajny, zapřijejo při tym tež jeho dźěławosć na polu filma, a dawaja dohlady do žiwjenja połne łamkow. 

Reviews

* Only reviews that were submitted by buyers who bought the product in this shop receive the addition "Verified Purchase". wjace