Der Blick von außen

art.čo.: 218-L

EUR 24,90
inkluziwnje 7 % UStThere are no reviews for this product

wopisanje produkta

Serbstwo w tworjacym wuměłstwje? Hižo w druhej połojcy 18. lětstotka, wósebje pak w 19. a 20. lětstotku, je so kedźbnosć wuměłcow přeco zaso na Serbow złožowała. Tak nastaše wulka ličba wšelakich wobrazow ze stawiznow a serbskeho ludoweho žiwjenja: drasty, podawki wšědneho dnja abo swjedźenja, kemšichody a kwasy, křćizny a pohrjeby. 

Reviews

* Only reviews that were submitted by buyers who bought the product in this shop receive the addition "Verified Purchase". wjace