.... aus Liebe zur Heimat - Wylem Šybaŕ

art.čo.: 224-L

EUR 19,90
inkluziwnje 7 % USt



There are no reviews for this product

wopisanje produkta

„Stajnje rosćaca časowa distanca k wuměłcej nam dowola, tam a sem swój wid na jeho tworjenje rewidować w tym, zo sej po sypnjenju starych idealow nowe prašenja stajamy.“ (Fred Pětška)
K 125. narodninam molerja a wučerja Wylema Šybarja su so awtorojo Christina Boguszowa, Christina Kliemowa a Beno Pětška ze žiwjenjom a skutkowanjom wuznamneho delnjoserbskeho wuměłca zaběrali a jeho wuwiće rysowali. Při tym wotbłyšćuja wobrazy zwjazka eksemplarisce jeho žiwjenje: detailowe rysowanki rostlinow jako pokazki za jeho šulerjow, njeličomne portrety, w kotrychž so Šybar sam reflektuje, a wězo hnujace krajinowe wobrazy domjacych Błótow. Ze wšěch jeho mólbow pak rěči hłuboka zwjazanosć z jeho domiznu.

Wylem Šybaŕ (1887–1974), syn chěžkarja z Wusokeje, wopyt wučerskeho seminara, wučer w Mósće, wučer w Nowej Cali a Berlinje, wopyt kursow w molowanju, awtodidaktiske dalekubłanje a studijne jězby, z lěta 1944 moler we Wusokej. 

Reviews

* Only reviews that were submitted by buyers who bought the product in this shop receive the addition "Verified Purchase". wjace