Cowboy Tom abo dyrdomdej ze zaka

art.čo.: 23

EUR 10,00
inkluziwnje 19 % UStThere are no reviews for this product

wopisanje produkta

Jan, kiž bydli we Wotrowje, rady rysuje. Rjaneho dnja so wón njemało dźiwa: Cowboy, kotrehož bě naposledk namalował, steji nadobo žiwy před nim. A postara so bórze wulki Tohuwabohu we Łužicy. Tom - tak wón rěka - móže na přikład być dźensa hober a jutře lutk. To tola njeje normalne! Jasne, zo wočakuje Jana tójšto dyrdomdejow ze swojim nowym přećelowm z dalokeho Texasa. Doniž nima so tón zaso z procha, na runje tak dźiwne wašnje, kaž bě sem přišoł.

Reviews

* Only reviews that were submitted by buyers who bought the product in this shop receive the addition "Verified Purchase". wjace