Jakub Bart-Ćišinski (1856-1909)

EUR 7,90
inkluziwnje 7 % UStThere are no reviews for this product

wopisanje produkta

Ćichi basnik abo zasakły wojowar za Serbstwo? Lědma něchtó je čas swojeho žiwjenja Serbow tak pačił kaž w Kukowje rodźeny Jakub Bart-Ćišinski. Předležaca publikacija »Jakub Bart-Ćišinski (1856–1909)«, kotruž je Trudla Kuringowa napisała a kotraž je składnostnje jeho stotych posmjertninow wušła, rysuje Barta-Ćišinskeho žiwjenje a skutkowanje. Při tym spyta dodnić, štó tutón dźensa jako zastupjer serbskeje klasiki woznamjenjeny basnik poprawom bě. Jeho žiwjenje jako katolski duchowny bě charakterizowane wot rozestajenjow z cyrkwinskej wyšnosću. Dołhe lěta njebě jemu spožčene w Serbach skutkować. Přiwšěm pak je Jakub Bart-Ćišinski wobstajnje pisał a basnił a změje ze swojim šěrokim literarnym skutkowanjom přeco wosebite městno w serbskej literaturje. 

Wobsah

Towaršnostna situacija Serbow za čas Ćišinskeho
Dźěćatstwo a šulske lěta
W Praze (1871–1881)
W Serbach (1883–1887)
W cuzbje (1887–1903)
Doma na wuměnku (1903–1909)
Literarne tworjenje
Proza
Dramatika
Lyrika
Ćišinski jako redaktor
Wopomnišća