Jutrowne jejka / Jatšowne jaja / Sorbische Ostereier

art.čo.: 334

EUR 3,00
inkluziwnje 7 % UStThere are no reviews for this product

wopisanje produkta

Za 20. jutrowne wiki w Budyšinje lěta 2011 wudźěłachu čłonojo Spěchowanskeho kruha za serbsku ludowu kulturu z.t., kotryž je zarjadowar Serbskich jutrownych wikow, předležacu brošuru. Wona ma wopytowarjam nowe nastorki a impulsy k swójskej zaběrje z tutym nałožkom posrědkować. Zdobom skića wona móžnosć, so wosobinsce z předstajenymi wuměłcami zeznać a nazhonjenja wuměnjeć. Čitar zhoni nimo toho, z kotrymi wobłukami serbskeje ludoweje kultury so čłonojo Spěchowanskeho kruha dźěnsa aktiwnje zaběraja.