Pěsnicki hornich a delnich Łužiskich Serbow

art.čo.: 346-L

EUR 24,90
inkluziwnje 7 % UStThere are no reviews for this product

wopisanje produkta

Tuta zběrka ludowych spěwow z prěnjeje třećiny 19. lětstotka (prěnje wudaće 1841/1843) je njewšědny srědk serbskeje ludoweje kultury. Swojeje awtentiskosće dla je wědomostnikam runje tak kaž lubowarjam ludoweje pěsnje a poezije z drohoćinku.
Wobsahuje wobšěrne wujasnjenja a dalši ludowědny material.