Bjarnat Krawc - Smyčkowe kwartety / partitura

art.čo.: 1615

EUR 19,90
inkluziwnje 7 % UStThere are no reviews for this product

wopisanje produkta

Edicija Roy 2012

Z wobsaha:
smyčkowy kwartet c-moll op.4
"Ze serbskeje hole", Štyrnaće wobrazow za smyčkowy kwartet op. 82c
Diwertimento za smyčkowy kwartet F-Dur op.89
Elegija za troje husle Es-Dur