Bjarnat Krawc - Komorna hudźba

art.čo.: 588

EUR 24,90
inkluziwnje 19 % USt

  • mnóstwo na składźe 100 Stück


There are no reviews for this product

wopisanje produkta

Z hudźbnohistoriskejo wida płaći Bjarnat Krawc (1861-1948) powšitkownje jako najwuznamniši naslědnik Korle Awgusta Kocora (1822-1904), załožićela serbskeje byrgarskeje narodneje wuměłskeje hudźby w 19. lětstotku. Njenawjazowaše jenož njeposrědnje na jeho tworjenje, ale wužiwaše hustohdy podobne hudźbne formy, družiny a wobsadźenja kaž za swój čas Kocor.

Dokelž bě Krawcej poměrnje dołhe žiwjenje date, měješe při nastupje wuměnka nimale hišće 25 lět před sobu, w kotrychž móžeše nětko hišće raz doslědnišo swoje kompozitoriske ambicije pěstować. Wuznamny dźěl jeho tworićelskeho žiwjenskeho skutka nastawa potajkim za čas jeho těćeho žiwjenskeho wotrězka.

Reviews

* Only reviews that were submitted by buyers who bought the product in this shop receive the addition "Verified Purchase". wjace