"Serbske njewjesćinske drasty" (L)

art.čo.: 110

EUR 0,00There are no reviews for this product

wopisanje produkta

Typisce za wšě serbske njewjesćinske drasty je, zo so namaka w nich jenož černa, běła a zelena barba.