Wot mała serbsce wuknyć (w Kulowje a wokolinje)

art.čo.: 1352

EUR 0,00There are no reviews for this product

wopisanje produkta

„Wot mała serbsce wuknyć“ je titul němskorěčneho informaciskeho łopješka za staršich, kotřiž wo tym rozmysluja, swoje dźěćo w Kulowje a wokolinje serbskorěčnje kubłać dać. W nim so doporuča, swoje dźěćo wot dźěćaceho dnjoweho přebywanišća hač k zakónčenju šulskeho kubłanja bjez přetorhnjenjow serbskorěčnje kubłać. Zjimajo předstajatej so model Witaj a koncept 2plus a podawaja so kontakty k wšitkim serbskorěčnym kubłanišćam w městačku při Čornym Halštrowje a wokolinje.

Reviews

* Only reviews that were submitted by buyers who bought the product in this shop receive the addition "Verified Purchase". wjace