Poskitk materialijow za dźěći, staršic h, kubłarki a kubłarjow

art.čo.: 1304

EUR 0,00There are no reviews for this product

wopisanje produkta

W zešiwku předstajamy materialije za dźěło we Witaj-skupinach – wuwite pak wot nas w Rěčnym centrumje WITAJ abo wot našich partnerow. Hač kolenkowe knižki, dźěłowe mapy, knihi, zešiwki abo hry – wšitke wabja z pisanymi ilustracijemi do zaběry, su napisane w jednorej serbšćinje a rozestajeja so z temami wobswěta dźěsća. Wosebje kubłarkam a kubłarjam doporučamy material, kotryž słuži k sposrědkowanju dobreje serbšćiny w pěstowarni. Jako starši namakaće informaciske brošurki wo serbskorěčnym kubłanju a poskitki k wukmanjenju serbšćiny.