Górkowa rallye w kraju lutkow (L)

art.čo.: 688

EUR 9,00
inkluziwnje 19 % UStThere are no reviews for this product

wopisanje produkta

Hrajerjo transportuja z čołmom sudy z kórkami wot Bórkowa do Lubnjowa. Ale kedźbu: magiske pola wobknježa wódny muž, připołdnica, błudnička a Plon. Tute štyri bajowy figury spytaja, hrajerjam kórkowe sudy woteběrać. Ale druhdy, pomhaja tebi tež spěšnišo pokročować. Najspěšniši čołmar dobudźe tute napjate spěchanje. Deskowa hra w serbskej rěči za 2 do 4 wosobow, kmane za hrajerjow wot 7 lět, ca. 30 do 40 min