Górkowa rallye w kraju lutkow

art.čo.: 688-L

EUR 9,00
inkluziwnje 19 % USt

  • mnóstwo na składźe 99 Stück


There are no reviews for this product

wopisanje produkta

Hrajerjo transportuja z čołmom sudy z kórkami wot Bórkowa do Lubnjowa. Ale kedźbu: magiske pola wobknježa wódny muž, připołdnica, błudnička a Plon. Tute štyri bajowy figury spytaja, hrajerjam kórkowe sudy woteběrać. Ale druhdy, pomhaja tebi tež spěšnišo pokročować. Najspěšniši čołmar dobudźe tute napjate spěchanje. Deskowa hra w delnoserbskej rěči za 2 do 4 wosobow, kmane za hrajerjow wot 7 lět, ca. 30 do 40 min

Reviews

* Only reviews that were submitted by buyers who bought the product in this shop receive the addition "Verified Purchase". wjace