CD Kupazukow

art.čo.: 774-L

EUR 12,50
inkluziwnje 19 % UStThere are no reviews for this product

wopisanje produkta

Woblubowane tradicionalne spěwy z Hornjeje a Delnjeje Łužicy, z Ruskeje a Słowakskeje w delnjoserbskej rěči ze zjednorjenymi akordami za gitaru, kotrež k sobuspěwanju a sobu hraću přeproša. 1. Stoj ta lipa 3:02 2. Ty sy taka wijkotata 2:32 3. Gaž wětšyk dujo 4:04 4. Pśecej ty chójźiš 1:50 5. Wócy Carne 4:16 6. Zagraj nam 1:42 7. Wupij ze mnu głažack wina 5:04 8. Paleńc 2:01 9. W jadnej ruce Anku 5:23 10. Běžy wóda 2:56

Reviews

* Only reviews that were submitted by buyers who bought the product in this shop receive the addition "Verified Purchase". wjace