Judahej - Serbske spiwanje z Łužyce

art.čo.: 41

EUR 10,00
inkluziwnje 19 % UStThere are no reviews for this product

wopisanje produkta

1. Tam, dźož mjeseck swěći 2:51
2. Daj mi jene jajko 1:43
3. Skuliło se jabłuško 2:06
4. Jańske reje 2:28
5. Stawaj mi górjej gólica 2:43
6. Lubka leluja 1:42
7. Ach, moja gola 1:27
8 Za Kamjeńcom 2:31
9. Źowćo źěšo po wodu 2:16
10. Šunowska 3:00
11. Schyliła se jarobinka 2:28
12. Rjana gólica 2:18
13. Stara Slěpjańska 3:00
14. Dyž z góle domoj dźom 3:09
15. Dyž muzika zagrajo 1:39
16. Kukułeczka 1:48
17. Ach, Tamar 1:40
18. Mjong sol madzi 1:39
19. Gołubik 1:32
20. Witajśo, golcy zdaloka 1:52
21. Golcy pśidu k nam 2:43
22. Rowniskej gerca 2:02
23. Pśestań 2:33
24. Zagrajśo nam 3:10
25. Na rozžognowanje 2:06
26. Źinsa w nocy 1:36