Tśi pjeršćenje ("Tři pjeršćenje")

art.čo.: 87-L

EUR 6,00
inkluziwnje 19 % UStThere are no reviews for this product

wopisanje produkta

Kóžde lěto zaso spóžera tołsta mróčel tři jabłučka kralowskeje jabłučiny a z nimi pod ćernjowy kerk twochnje. Zmužity Benjamin, najmłodši syn krala, chce potajnstwo zhubjenych jabłukow wuslědźić a zalěze do hłubokeje jamy pod kerkom. Tam pak njenamaka jabłuka, ale zetka tři zakusłane rjanolinki...


Reviews

* Only reviews that were submitted by buyers who bought the product in this shop receive the addition "Verified Purchase". wjace