Delanska bozanka - słódny liker

art.čo.: 20410109-S

EUR 2,25
inkluziwnje 19 % USt

  • mnóstwo na składźe 8 Stück


There are no reviews for this product

wopisanje produkta

4cl, 21%< br > Mjedowy holunderliker je jara słódny liker ze swójskeje produkcije wot pčołarskeho dwora Regina.
br > Měd je ryzy přirodny produkt. Pčołki jón produkuja, zo bychu składy za zymu měli. Za to hromadźa najprjedy nektar kćenjow w swojim mjedowym žołdku, družinje kropy. Wróćo w kołću, klumpaja abo bywaja jón zaso horje a přepodadźa jón druhim dźěłowym pčołkam, kotrež jich mjedowy žołdk z nim pjelnja. Při tym so nektarej ćělesapołne encymy přiměšeja, kotrež měd pozdźišo tak drohotny činja.
br > Bozanka drje je wjetšinje zahrodkarjow znata. Kerk abo zdźěla tež štom je woblubowane drjewo za přirodu zwostajene zahrody z ekologiskim ćežišćom. Jeho kćenja kaž tež jeho płody su pola insektow a ptačkow rady widźane. Runje tak za nas čłowjekow, wšako hodźa so kćenja wuběrnje jako sirup a płody za witaminy bohate poliwki a napoje předźěłać. Rostlina bozanka wobsedźi wysoku atraktiwitu w zahrodźe a hodźi so jako jednotliwje stejacy solitar abo jako skupinska rostlina w měšanych dźiwich sadowych płotach. < br > Bozanka je jara požitna. Je to dobre žórło za witamin C a balastowe maćizny, mjeztym zo wobsahuje mało wuhlikowych hydratow a tuka. A kaž druhe jahodki wobsahuja bozankowe jahodki sylne antioksidantije, pod nim: 1. alkoholowe kisaliny; 2. flavonoli; 3. anthocyane. < br >
Kombinacija mjedu z bozanku a dobrym likerom skići słódny słód za chłóšćakow.

Reviews

* Only reviews that were submitted by buyers who bought the product in this shop receive the addition "Verified Purchase". wjace