(čo. 11) 1 meterski banćik; wušiwany

art.čo.: 929

EUR 0,15
inkluziwnje 19 % UStThere are no reviews for this product

wopisanje produkta

1,4 cm šěroki, jednostronsce wušiwany