(čo. 10) 1 meterski banćik, wušiwany

art.čo.: 928

EUR 0,15
inkluziwnje 19 % UStThere are no reviews for this product

wopisanje produkta

1,9 cm šěroki, jednostronsce wušiwany