Prawopisny słownik hornjoserbskeje rěče - CD ROM

art.čo.: 12

EUR 9,90
inkluziwnje 19 % UStThere are no reviews for this product

wopisanje produkta

Prawopisny słownik Powoła Völkela we wobdźěłanju Tima Meškanka z lěta 2005 je w digitalnej wersiji wušoł a wobsahuje dospołne hesła wšitkich słowow knižneje wersije. Digitalny słownik dowola spěšne kontrolowanje prawopisa kaž tež namakanje słowow samsneho a podobneho woznama hnydom při kompjuteru. Wyše toho su zapřijate wotkazy na słowa, kotrež drje so runje tak wurjekuja, ale cyle hynaši woznam maja (wosa abo włosa), kaž tež wotkazy na zakładnu formu słowa, jeli ma wotwodźenka dospołnje hinašu podobu (lěpje wot derje).